PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau - privatumo politika) aprašomos „LEI Register OÜ“ (toliau - LEI registras) asmens duomenų tvarkymo taisyklės, taip pat nurodomi asmens duomenų tipai, kuriuos renkame, ir kaip tvarkome surinktus asmens duomenis. Ši privatumo politika gali būti pakeista tiek, kiek tai leidžiama galiojančių teisės aktų.

1. Duomenų valdytojas
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Kontaktinis asmuo
info@leikodas.lt

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
Surinktus asmens duomenis naudoja LEI registras ir, esant poreikiui žinoti, jo sutartiniai partneriai. Tvarkome tik juridinių asmenų ar jų atstovų (toliau - įmonė ar asmuo) asmens duomenis.
Tvarkome šių asmenų asmeninius duomenis: 1) kurie yra esami LEI registro klientai; 2) kurie yra pateikę užklausą (potencialus klientas) per LEI Registro internetinę svetainę www.leikodas.lt (toliau - svetainė); 3) kurie naršo LEI registro tinklalapyje (potencialus klientas); arba 4) kurio LEI kodo kontaktinis adresas yra viešoje duomenų bazėje (potencialus klientas).

LEI registras naudoja surinktus asmens duomenis susisiekdamas su klientais ar potencialiais klientais ir teikdamas jiems paslaugas. LEI registras taip pat gali naudoti asmens duomenis savo ekonominei veiklai ir analizei paremti, verslo analizei, gaminių ir paslaugų tobulinimui bei turinio ir reklamos suasmeninimui.
Teisinis asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra teisėtas LEI registro interesas rinkti ir tvarkyti duomenis, siekiant pasiūlyti, patobulinti ir plėtoti savo produktus ir paslaugas, taip pat teikti geresnes, tikslines reklamas.

LEI registras neatskleis surinktų asmens duomenų neleistinoms trečiosioms šalims. Tačiau LEI registras gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie teikia sutartines paslaugas LEI registrui. Tokie tretieji asmenys pagal sutartį privalo naudoti jiems atskleistus asmens duomenis tik teikdami sutartyje numatytas paslaugas. LEI registras taip pat gali atskleisti surinktus asmens duomenis valdžios institucijoms ar kitoms trečiosioms šalims, jei to reikalauja galiojantys įstatymai.

4. Apdorojami asmens duomenys
Įprasti duomenys, pvz.:
· įmonės pavadinimas;
· įmonės, turinčios LEI kodą, LEI kodo numeris;
· elektroninio pašto adresas;
· buveinės šalis.

Asmens duomenys, surinkti naudojant mūsų paslaugas ar svetainę ar esant kitai panašiai situacijai, pavyzdžiui:
· paslaugos ar svetainės naudojimo duomenys;
· informacija apie naudojamą prietaisą;
· LEI kodas;
· IP adresas;
· naršyklės informacija.

5. Įprasti duomenų šaltiniai ir slapukai
Klientas perduoda savo asmens duomenis pats, kai perka produktą ar paslaugą iš LEI registro, taip pat apsilankęs svetainėje ir pateikdamas užklausą. LEI registre kaupia reikalingą informaciją apie potencialius klientus iš viešų duomenų bazių. Kai tik perduodame informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, klientas pamatys, ar jo asmens duomenys buvo gauti iš viešųjų duomenų bazių.

LEI registre naudojami slapukai, siekiant pagerinti klientų patirtį.
Naudodamasis mūsų paslaugomis, klientas duoda sutikimą saugoti slapukus savo įrenginyje. Jei klientas nusprendžia neleisti saugoti slapukų savo įrenginyje, jis gali negalėti pasiekti LEI registro paslaugų ar jomis naudotis..

6. Įprasti asmens duomenų gavėjai ir asmens duomenų perdavimas Europos Sąjungoje ir į Europos ekonominės erdvės šalis

LEI registras tvarko asmens duomenis Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Europos ekonominėje erdvėje dalyvaujančių šalių jurisdikcijose.

7. Duomenų saugumas
Surinkti asmens duomenys yra tvarkomi atsargiai ir laikomi konfidencialiais. Su asmens duomenimis gali susipažinti tik tie asmenys, kurių pareigose yra asmens duomenų tvarkymas.
Norėdami prisijungti prie sistemos, kurioje yra surinkti asmeniniai duomenys („iAdmin“ ar „Google Drive“), vartotojai turi prisijungti naudodami asmeninį vartotojo ID ir slaptažodį.
Visi surinkti asmens duomenys yra apsaugoti nuo netyčinio ar neteisėto priėjimo („Google Drive”) ir pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio panašaus tvarkymo (atgalinis duomenų apdorojimas).

8. Kliento teisės
Klientai turi teisę:
• pasiekti, atnaujinti, pašalinti ir pataisyti jų asmeninius duomenis;
• atsiimti savo sutikimą, jei asmens duomenys tvarkomi remiantis kliento duotu sutikimu;
• nurodyti apriboti jų asmens duomenų tvarkymą iš LEI registro;
• nurodyti nutraukti jų asmens duomenų tvarkymą.

Klientai gali naudotis visomis aukščiau išvardintomis teisėmis susisiekdami su mumis el. paštu arba spustelėdami nuorodą „atsisakyti prenumeratos“, gautos iš mūsų gauto el. laiško poraštėje.
LEI registratorius gali paprašyti kliento raštu nurodyti savo prašymą.

Jei klientas nėra patenkintas tuo, kaip LEI registras tvarko jų asmens duomenis, klientas turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, stebinčiai, kaip laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų..

Rašytiniai prašymai ir užklausos turi būti pateikiami šiuo adresu:
LEI Register OÜ
info@leikodas.lt

9. Duomenų saugojimo politika
Surinkti asmens duomenys gali būti saugomi tik tol, kol tai būtina ir pateisinama ar reikalaujama taikytinuose teisės aktuose.
LEI registro klientų ir potencialių klientų asmens duomenys saugomi visą atitinkamų verslo santykių laiką. Jei verslo santykiai pasibaigia ir asmens duomenys nebenaudojami, šie duomenys tampa neaktyvūs. Neaktyvūs asmens duomenys ištrinami pagal LEI registro duomenų saugojimo politiką.