PRIVATUMO POLITIKA

1. Įvadas

Šioje privatumo politikoje (toliau – privatumo politika) apžvelgiami tikslai, teisiniai pagrindai ir priemonės, kuriomis "LEI Register" grupės įmonė (toliau – Registrų LEI arba mes) tvarko asmens duomenis. Be to, privatumo politikoje paaiškinama, kokius asmens duomenis tvarkome, aprašomi duomenų saugojimo laikotarpiai, taip pat jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės ir kaip jomis pasinaudoti.
Kad užtikrintų aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir visų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, Registrų LEI savo veikloje laikosi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir kituose taikomuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „LEI Register“ grupės įmonė, t. y. „LEI Register“ grupės įmonė, atsakinga už jūsų duomenų tvarkymą, pagrįstą sutartiniais ar ikisutartiniais santykiais, arba kitų įmonės siūlomų paslaugų, kuriomis naudojotės ar ketinate naudotis, teikimą. Visų „LEI Register“ grupės įmonių kontaktinius duomenis rasite čia.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

2. Apdorojimo tikslai ir teisiniai pagrindai

Registrų LEI tvarko tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie būtini šiame Privatumo politikos skyriuje aprašytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenų tvarkymas turi konkretų, ribotą tikslą ir teisinį pagrindą, kurie išsamiai aprašyti toliau.

2.1. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas

Pagrindinės Registrų LEI operacijos – oficialių LEI („Legal Entity Identifier“) kodų, kurie naudojami visame pasaulyje juridiniam asmeniui identifikuoti, registracijos agento veikla. Šios operacijos apima juridiniams asmenims teikiamas paslaugas, susijusias su LEI kodo registracija, atnaujinimu ir perdavimu.
Kad galėtų teikti šias paslaugas, Registrų LEI tvarko mūsų paslaugomis besinaudojančių juridinių asmenų atstovų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą).

Šiame skirsnyje aprašytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (priklausomai nuo paslaugos teikimo ar pasirengimo jai etapo) – įsipareigojimas vykdyti Registrų LEI ir kliento sudarytą sutartį arba poreikis imtis priemonių prieš sudarant atitinkamą sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

2.2. Rinkodaros veikla

Registrų LEI ir (arba) mūsų sutartiniai partneriai gali siųsti naujienlaiškius ir kitus pranešimus paštu bei elektroniniu paštu esamiems ir potencialiems klientams (kurie taip pat yra juridiniai asmenys), naudodami viešai pasiekiamą kontaktinę informaciją (toliau – naujienlaiškiai). Tokių duomenų tvarkymo tikslas – pristatyti Registrų LEI paslaugas potencialiems klientams, rinkti atsiliepimus apie mūsų paslaugas ir paslaugų teikimo patirtį bei, remiantis šia informacija, tobulinti mūsų verslo procesus ir paslaugų portfelį.

Galite atsisakyti juridiniam asmeniui siunčiamų naujienlaiškių paspausdami mygtuką „atsisakyti prenumeratos“ šalia atitinkamo naujienlaiškio (kai naujienlaiškiai siunčiami el. paštu). Taip pat galite atsisakyti naujienlaiškių (siunčiamų tiek paštu, tiek el. paštu) atsiųsdami mums pranešimą su atitinkamu prašymu Privatumo politikos 1 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Naujienlaiškių siuntimo teisinis pagrindas, priklausomai nuo konkrečios situacijos, yra duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba Estijos elektroninių ryšių įstatymo 103¹ straipsnio 2 ir 3 dalys.

Atkreipkite dėmesį, kad jei asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, sutikimo atšaukimas neturi įtakos ankstesnio duomenų tvarkymo pagal tuo metu galiojantį sutikimą teisėtumui.

2.3. Teisinių įsipareigojimų vykdymas

Tam tikromis aplinkybėmis turime tvarkyti asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus. Tai apima, pavyzdžiui, apskaitos prievoles, atsakymus į valdžios institucijų užklausas, prievoles, susijusias su kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklėmis, ir priežiūros institucijų bei asmenų informavimą apie (galimus) pažeidimus.

Tokiais atvejais asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

3. Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek tai būtina šios privatumo politikos 2 skyriuje nurodytiems tikslams pasiekti.
Asmens duomenys, tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis su klientais

Tokie asmens duomenys paprastai saugomi atitinkamų santykių su klientais laikotarpiu ir iki galimų teisinių reikalavimų galiojimo pabaigos. Asmens duomenys, tvarkomi ikisutartinių derybų ar konsultacijų, po kurių sutartis vis dėlto nesudaroma, metu (pvz., duomenys, tvarkomi konsultacijų metu ir atsakant į kainų užklausas), saugomi 5 metus nuo atitinkamų derybų pabaigos.

Rinkodaros veiklai tvarkomi asmens duomenys

Tokie asmens duomenys saugomi tol, kol išnyksta poreikis juos tvarkyti, bet ne ilgiau kaip iki santykių su klientu pabaigos arba iki sutikimo, kuris buvo teisinis pagrindas konkrečiai rinkodaros veiklai vykdyti, atšaukimo (jei teisinis duomenų tvarkymo pagrindas buvo sutikimas).
Asmens duomenys, tvarkomi siekiant įvykdyti teisines prievoles
Siekdami įvykdyti teisines prievoles ir kitomis konkrečiomis aplinkybėmis, asmens duomenis galime saugoti ilgiau nei nurodyta pirmiau, įskaitant:

a) siekiant laikytis teisinių prievolių, kurios taikomos Registrų LEI;
b) apskaitos tikslais;
c) dėl priežasčių, susijusių su galimų teisių pateikti pretenziją įgyvendinimu.

Pavyzdžiui, visus pirminius apskaitos dokumentus (tokius kaip sąskaitos faktūros) saugome 7 metus nuo finansinių metų, kuriais padarytas atitinkamas apskaitos įrašas, pabaigos. Kad galėtumėte pateikti pretenzijas arba prieštaravimus dėl galimų pretenzijų, asmens duomenis galime saugoti 5 metus arba ne ilgiau kaip 10 metų (tyčinio pažeidimo atveju) pagal pretenzijų senaties terminus, o neišspręstų ginčų atveju – iki galutinio jų išsprendimo.

4. Slapukai

Be pirmiau aprašyto duomenų tvarkymo, svetainėje https://www.leikodas.lt (toliau – svetainė) naudojame slapukus, kurių tikslas – užtikrinti geresnę, greitesnę ir saugesnę naudotojo patirtį. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje, išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kurį naudodami lankotės svetainėje. Slapukai suteikia mums informacijos apie tai, kaip naudojate svetainę, leidžia mums kaupti apsilankymų svetainėje statistiką, rodyti jus galimai dominantį rinkodaros turinį ir užtikrinti svetainės funkcionalumą bei kokybišką naudotojo patirtį.

Svetainėje naudojami šie slapukai:

Tik būtini slapukai

Slapukas Tikslas Saugojimo laikotarpis
__cfruid Šį slapuką nustato „Cloudflare“, kad atpažintų patikimą žiniatinklio srautą. sesija
enforce_policy Šį slapuką nustato „PayPal“, kad užtikrintų saugias operacijas. 1 metai
LANG Šį slapuką nustato „PayPal“, kad užtikrintų mokėjimo parinkčių prieinamumą ir saugumą. 9 valandos
tsrce Šį slapuką nustato „PayPal“, kad įjungtų „PayPal“ mokėjimo paslaugą svetainėje. 3 dienos
x-pp-s Šį slapuką nustato „PayPal“, kad apdorotų mokėjimus svetainėje. sesija
l7_az Šį slapuką nustato „Paypal“, kad suteiktų prisijungimo funkciją svetainėje. 1 val.
ts Šį slapuką nustato „PayPal“, kad būtų galima saugiai atlikti operacijas per „PayPal“. 1 metai 1 mėnuo 4 dienos
ts_c Šį slapuką nustato „PayPal“, kad mokėjimai per „PayPal“ būtų saugūs. 1 metai 1 mėnuo 4 dienos
leiregister_order_id Paraiškos formos ID, reikalingas užtikrinti, kad mokėjimas atitiktų teisingą formą. Taip pat naudojamas teisingiems užsakymo duomenims rodyti po apmokėjimo. 3 dienos
JSESSIONID Šis slapukas sukuriamas ir (arba) siunčiamas, kai sukuriama sesija, kad sesija nenutrūktų visą apsilankymo laiką. sesija
BIGipServer* Šis slapukas skirtas apkrovai subalansuoti ir užtikrinti nuoseklias naudotojų sesijas bei svetainės veikimą. sesija
TS01* Šis slapukas skirtas saugumui ir sesijos valdymui, užtikrinant saugias operacijas ir nuoseklią naudotojo patirtį. sesija
LS_CSRF_TOKEN Šį slapuką nustato „Zoho“ saugumo tikslais, siekiant išvengti svetainės užklausų klastojimo (CSRF), kai lankytojas atlieka AJAX skambučius. sesija
PHPSESSID Šis slapukas būdingas PHP programoms. Slapukas saugo ir identifikuoja unikalų naudotojo sesijos ID, kad būtų galima valdyti naudotojo sesijas svetainėje. Šis slapukas yra sesijos slapukas ir yra ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai. sesija

Funkciniai slapukai

Slapukas Tikslas Saugojimo laikotarpis
SRM_B Šį slapuką nustato „Microsoft Advertising“, kad suteiktų unikalų ID lankytojams. 1 metai 24 dienos
leiregistero-_zldp Šis slapukas identifikuoja unikalius „Zoho SalesIQ“ lankytojus. 1 metai 1 mėnuo 4 dienos
leiregistero-_zldt Šis slapukas identifikuoja unikalius lankytojo apsilankymus „Zoho SalesIQ“. 1 diena
_uetsid Šį slapuką nustato „Microsoft Advertising“, kad identifikuotų unikalios svetainės sesijos ID. 1 diena
_uetvid Šį slapuką nustato „Microsoft Advertising“, kad būtų galima nustatyti unikalų anoniminį lankytojo ID kiekvienam unikaliam lankytojui. 1 metai 24 dienos
_vwo_ds Šį slapuką nustato VWO nuolatiniams „VWO Insights“ lankytojų lygmens duomenims. 3 mėnesiai
_vwo_sn Šį slapuką nustato VWO, kad išsaugotų sesijos lygmens informaciją. 1 val.
_vis_opt_s Šį slapuką nustato VWO, kad būtų galima stebėti lankytojui sukurtas sesijas. Jis matuoja, kiek kartų naršyklė uždaryta ir vėl atidaryta.  3 mėnesiai 8 dienos
_vis_opt_test_cookie Šį slapuką sukuria VWO, kad nustatytų, ar naudotojo naršyklėje įjungti slapukai. sesija
uesign Šį slapuką nustato „Zoho“ pokalbiui su lankytojais gyvai. 1 mėnuo
_zcsr_tmp Šį slapuką nustato „Zohol“, kad suteiktų prisijungimo funkciją svetainėje. sesija
CF5aca6f3602033_1/2 Išsaugo naudotojų įvestus formos duomenis, kad jie galėtų užpildyti formą vėliau, neprarasdami savo informacijos. 1 diena

Statistikos slapukai

Slapukas Tikslas Saugojimo laikotarpis
MR Šį slapuką nustato „Bing“, kad nurodytų, ar atnaujinti MUID. 7 dienos
SM Šį slapuką nustato „Microsoft Clarity“ MUID sinchronizavimui „Microsoft“ domenuose. sesija
MUID Šį slapuką nustato „Microsoft Clarity“, kad atpažintų unikalias interneto naršykles, iš kurių lankomasi „Microsoft“ svetainėse. Šie slapukai naudojami reklamos, svetainės analizės ir kitais veiklos tikslais. 1 metai 24 dienos
_gcl_au Šį slapuką nustato „Google Tag Manager“ „konversijų susiejimo“ funkcijai palaikyti – jis priima informaciją apie reklamos paspaudimus ir išsaugo ją pirmosios šalies slapuke, kad konversijas būtų galima priskirti ne nukreipimo puslapyje. 3 mėnesiai
_vwo_uuid_v2 Šį slapuką nustato VWO, kad apskaičiuotų unikalų srautą svetainėje. 1 metai
_ga_* Šį slapuką nustato „Google Analytics“, kad išsaugotų ir suskaičiuotų puslapio peržiūrų skaičių. 2 metai
_ga Šį slapuką nustato „Google Analytics“ lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimui stebėti, kad būtų galima parengti svetainės analizės ataskaitą. Slapukas anonimiškai saugo informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį. 2 metai
_clck Šį slapuką nustato „Microsoft Clarity“, kad išsaugotų naršyklės „Clarity“ naudotojo ID ir tik toje svetainėje naudojamus nustatymus. Taip užtikrinama, kad vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje metu atlikti veiksmai bus susieti su tuo pačiu naudotojo ID. 1 metai
_clsk Šį slapuką nustato „Microsoft Clarity“, kad išsaugotų ir konsoliduotų naudotojo peržiūrėtus puslapius į vieną sesijos įrašą. 1 diena
utsdb Šį slapuką nustato „Zoho SalesIQ“, kad užregistruotų duomenis apie lankytojo elgseną svetainėje. Nuolat
siqlsdb Šį slapuką nustato „Zoho“, kad būtų sukurtas unikalus sesijos ID. Tai leidžia svetainei statistikos tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgseną. Nuolat
CLID Šį slapuką nustato „Microsoft Clarity“, kad būtų galima nustatyti, kada „Clarity“ pirmą kartą pamatė naudotoją bet kurioje „Clarity“ naudojančioje svetainėje. 1 metai
user_referer_url Nustato svetainės lankytojų srauto šaltinį. 30 dienų
utm_email Nustato svetainės lankytojų srauto šaltinį. 5 dienos
utm_sms Nustato svetainės lankytojų srauto šaltinį. 5 dienos
paper Nustato svetainės lankytojų srauto šaltinį. 5 dienos
leivajutus_g Nustato svetainės lankytojų srauto šaltinį. 30 dienų
leivajutus_m Nustato svetainės lankytojų srauto šaltinį. 30 dienų
_uetmsclkid Tai „Microsoft“ spustelėjimo ID, naudojamas siekiant padidinti konversijų stebėjimo tikslumą. 90 dienų

Rinkodaros slapukai

Slapukas Tikslas Saugojimo laikotarpis
MUID Šį slapuką nustato „Bing“, kad atpažintų unikalias žiniatinklio naršykles, iš kurių lankomasi „Microsoft“ svetainėse. Šis slapukas naudojamas reklamai, svetainės analizei ir kitoms operacijoms. 1 metai 24 dienos
ANONCHK Šį slapuką nustato „Microsoft Clarity“, kad nurodytų, ar MUID perduodamas ANID – reklamai naudojamam slapukui. „Clarity“ nenaudoja ANID, todėl šis parametras visada yra lygus 0. 10 minučių
b3e783bb62 Šį slapuką nustato „Zoho“ vidiniam „SalesIQ“ serverių apkrovos balansavimui. sesija
_fbp Šį slapuką nustato „Facebook“, kad būtų rodomos reklamos apsilankius svetainėje iš „Facebook“ arba skaitmeninės platformos, kurioje naudojama „Facebook“ reklama. 3 mėnesiai

Laikui bėgant svetainėje naudojami slapukai gali keistis. Lankydamiesi svetainėje sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kurie yra būtini svetainės veikimui, ir atskiro sutikimo dėl būtinų slapukų naudojimo neprašoma. Dėl visų kitų tipų slapukų naudojimo prašome jūsų sutikimo svetainėje.

Galite bet kada atsisakyti slapukų, pakeisdami savo įrenginio interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami išsaugotus slapukus.

5. Duomenų šaltiniai ir prieigos teisė

Asmens duomenis galime gauti iš svetainės lankytojų ir mūsų paslaugų naudotojų (pavyzdžiui, jei svetainės lankytojas svetainėje pateikia registracijos, atnaujinimo ar LEI kodo perkėlimo prašymą). Potencialių klientų (juridinių asmenų) kontaktinių asmenų duomenis taip pat galime gauti iš juridinių asmenų registro ir kitų viešų šaltinių.

Prieiga prie privatumo politikoje aprašytų asmens duomenų suteikiama tik mūsų valdybos nariams ir darbuotojams, kad jie galėtų vykdyti savo konkrečias profesines pareigas. Pavyzdžiui, su LEI kodo registracijos prašymais susijusius duomenis tvarko klientų aptarnavimo ir operacijų specialistai, kad galėtų vykdyti savo konkrečias pareigas.

Tam tikrais atvejais paslaugų teikėjai, teikiantys mums konkrečias paslaugas (pvz., IT, apskaitos, naujienlaiškių siuntimo paslaugas), taip pat gali turėti prieigą prie ribotos apimties asmens duomenų.

Asmens duomenų paprastai neperduodame į šalis už Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau, jei duomenis perduoti yra neišvengiamai būtina privatumo politikos 2 skyriuje aprašytais tikslais, asmens duomenis perduosime tik tiems gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų, kurių gyvenamoji šalis užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (Europos Komisija yra paskelbusi sprendimą dėl tinkamos apsaugos šiuo atžvilgiu) ir (arba) atitinkamą apsaugos lygį galima pasiekti taikant tinkamas apsaugos priemones, pvz., vykdant standartines duomenų apsaugos sąlygas ir (arba) privalomas įmonių taisykles.

6. Duomenų subjekto teisės

Kai Registrų LEI tvarko jūsų asmens duomenis, turite šias BDAR nurodytas teises:

Prieigos teisė

Turite teisę prašyti informacijos apie tai, ar ir kokius asmens duomenis, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiu būdu apie jus tvarkome. Taip pat turite teisę prašyti pateikti apie jus tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Teisė ištaisyti

Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokias jūsų asmens duomenų klaidas (pavyzdžiui, jei pasikeitė jūsų asmens duomenys). Šia teise galima pasinaudoti, jei mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę ar dėl kitų priežasčių neteisingi.

Teisė būti pamirštam

Galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei:

  • tvarkomų asmens duomenų nebereikia tvarkymo tikslams pasiekti;
  • atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis (jei teisinis duomenų tvarkymo pagrindas buvo sutikimas).

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą toliau nurodytais atvejais:

  • ginčijate savo asmens duomenų galiojimą;
  • paaiškėja, kad nėra teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis, tačiau neprašote ištrinti asmens duomenų;
  • asmens duomenys jums reikalingi rengiant, pateikiant teisinį reikalavimą arba ginantis teisme.

Teisė prieštarauti

Turite teisę nesutikti su mūsų vykdomu automatizuotu sprendimų priėmimu ir asmens duomenų tvarkymu, susijusiu su tiesiogine rinkodara.

Teisė perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui

Jei jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo arba iš mūsų sutartinių santykių kylančio įsipareigojimo pagrindu, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenis pateiktume susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir kompiuterio skaitoma forma. Jei tai techniškai įmanoma, taip pat turite teisę prašyti, kad asmens duomenis perduotume kitam jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

Teisė bet kada atšaukti sutikimą

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos ankstesnio duomenų tvarkymo, kuris buvo pagrįstas galiojančiu sutikimu, teisėtumui.

Norėdami pasinaudoti pirmiau aprašytomis teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. Atkreipkite dėmesį, kad duomenų subjekto teisės nėra absoliučios, todėl kiekvieno prašymo atveju turime įvertinti, ar ir kokiu mastu pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus galime tenkinti jūsų prašymą. Į jūsų prašymą atsakysime per vieną mėnesį nuo jo gavimo. Jei į prašymą neįmanoma atsakyti per vieną mėnesį, atsakymo pateikimo terminą galime pratęsti dar dviem mėnesiams, informuodami jus apie termino pratęsimą ir jo priežastį per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

7. Klausimai ir skundai

Jei turite klausimų ar skundų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, nedvejodami kreipkitės į mus el. paštu [email protected]. Atsakymą pateiksime per vieną mėnesį nuo klausimo ar skundo gavimo dienos.

Jei nesutinkate su gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: Tatari 39, Talinas 10134; el. paštas: [email protected]; telefono Nr.: +372 627 4135), taip pat atitinkamai jūsų šalies duomenų apsaugos institucijai.

Informacijos apie kitas Europos Sąjungos duomenų apsaugos institucijas galima rasti čia.

8. Privatumo politikos atnaujinimas

Nuolat stengiamės užtikrinti, kad tiek mūsų vykdoma duomenų tvarkymo veikla, tiek su ja susiję dokumentai būtų paprasti, aiškūs ir skaidrūs bei atitiktų visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir geriausią duomenų apsaugos praktiką. Todėl reguliariai atnaujiname, tiksliname ir tobuliname šią privatumo politiką.

Atnaujintą šios privatumo politikos versiją visada rasite mūsų svetainėje.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024.2.2