PRIVATUMO POLITIKA

LEI Register OÜ (toliau LEI Register) apdoroja ir naudoja kliento duomenis vadovaujantis šiame dokumente pateikta tvarka ir principais. Be to, LEI Register patvirtina, kad apdoroja jūsų duomenis tik vadovaudamasi gera praktika. Sutikdamas su kliento duomenų apdorojimu, klientas pažymi tai LEI kodo paraiškos atitinkamame laukelyje ir tokiu būdu suteikia LEI Register sutikimą naudoti kliento duomenis atliekant su LEI kodu susijusius veiksmus.

1. Kliento duomenų kaupimo ir apdorojimo principai.
1.1. Klientų duomenų rinkimas vykdomas interneto svetainėje adresu www.leiregister.ee, jeigu klientas užpildo paraišką užsakyti ar atnaujinti LEI kodą savo ar jo atstovaujamai bendrovei. Pateikdamas paraišką, klientas patvirtina, kad jis yra įgaliotas įmonės vardu užsakyti ar atnaujinti LEI kodą. Jeigu reikia, LEI Register gali kliento duomenis patikslinti el. paštu ar telefonu, taip pat pateikdamas paklausimą Registrų Centrui ar iš kitų viešai pasiekiamų šaltinių.
1.2. LEI Register prašo kliento suteikti tik tokius duomenis, kurie yra reikalingi klientui LEI kodo užsakymui ar kitiems su LEI kodu susijusiems veiksmams atlikti.
1.3. Iš kliento surenkami duomenys yra nustatyti LEI kodo užsakymo formoje ir juos galima pakeisti vadovaujantis GLEIF nustatytu protokolu. Renkamus duomenis rasite čia.
1.4. LEI Register gali iš kliento, esant poreikiui, prašyti pateikti įgaliojimą, kuriame klientas patvirtina, kad įmonė yra suteikusi LEI Registrui teisę prašyti suteikti LEI kodą.
2. Kliento duomenų perdavimas
2.1. LEI Register apdoroja kliento duomenis tokiu būdu, kuri leidžia juos pritaikyti GLEIF akredituotoms LOU formoms.
2.2. LEI Register perduoda kliento duomenis tik su GLEIF akreditacija LOU, kurie naudoja kliento duomenis LEI kodo generavimui. Pagal akreditaciją, LOU privalo kliento duomenis saugoti įstatymais nustatyta tvarka ir sąlygomis. Su GLEIF akreditacija įmonėms nustatytus reikalavimus ir instrukcijas galima rasti čia.
3. Kliento duomenų tvarkymas
3.1. LEI Register neperduoda kliento duomenų nė vienai šaliai, išskyrus su GLEIF akreditacija LOU. Su GLEIF akreditacija LOU rasite čia.
3.2. Kliento duomenys yra saugomi LEI Register serveryje su tikslu teikti klientams laiku informaciją, kuri yra susijusi su LEI kodų galiojimu. Jeigu Jūs nenorite, kad duomenys būtų saugomi, prašome atsiųsti atitinkamo turinio el. laišką adresu [email protected]
4. Su klientų duomenimis susijusi atsakomybė
4.1. Klientas yra atsakingas už jo pateiktų duomenų tikrumą ir rekomenduojama informuoti atsiradus pirmai galimybei apie duomenų pasikeitimą, jei tai yra susiję su LEI kodo paraiška ar atnaujinimu.
4.2. LEI Register neatsako už dėl neteisingų duomenų pateikimu padarytą žalą.