BENDROSIOS IR PIRKIMO SĄLYGOS

Bendrosios sąlygos

Sutarties šalis – „LEI Register“ grupės įmonė, veikianti kliento gyvenamojoje šalyje. Jei kliento gyvenamojoje šalyje neveikia jokia „LEI Register“ grupės įmonė, sutarties šalis yra „LEI Register OU“. (LEI numeris 894500SMOMUFH0UZXT46). "LEI Register" grupė Lietuvoje veikia su prekės ženklu Registrų LEI. LEI Register yra LEI registracijos agentas. Bendradarbiaujame su LOU Ubisecure Oy (RapidLEI) (LEI 529900T8BM49AURSDO55).

"LEI Register" grupės įmonės:

LEI Register OU
Adresas: Uus tn 21-2, 10111, Talinas, Estija
El. paštas: [email protected]

LEI Kode ApS
Adresas: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrupas, Danija
El. paštas: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adresas: 15a, 4 aukštas, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, Indija
El. paštas: [email protected]

1. Naujas LEI, LEI atnaujinimo ir LEI perleidimo procesas

1.1. Norėdami kreiptis dėl naujo LEI numerio, atnaujinti esamą LEI numerį arba perleisti LEI numerį Registrų LEI valdymui, pareiškėjas turi užpildyti atitinkamą paraiškos formą, pateikti savo duomenis ir sumokėti už paslaugą kreditine kortele, „PayPal“ arba banko pavedimu.

1.2. Pareiškėjas sutinka, kad pateikdamas formą sutinka su Registrų LEI sąlygomis ir nuostatomis. Pareiškėjas patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir kad jis turi visus įgaliojimus kreiptis dėl LEI numerio juridinio asmens (kliento) vardu. Pareiškėjas žino, kad jo kontaktiniai duomenys gali būti bendrinami su vietiniu veiklos padaliniu (Local Operating Unit - LOU).

1.3. Pareiškėjas žino ir sutinka suteikti visas teises Registrų LEI pasirašyti pasirinkto LOU sąlygas ir nuostatas jo vardu. Pavyzdžiui, RapidLEI paslaugų teikimo sąlygas rasite čia. Paslaugų teikimo sąlygos tarp skirtingų LOU yra labai panašios, nes visos jos atitinka Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) gaires.

1.4. Pareiškėjas suteikia Registrų LEI visas teises tvarkyti juridinio asmens LEI jo vardu. Pavyzdžiui, naujas LEI pareiškėjas suteikia visas teises Registrų LEI kreiptis dėl LEI kodo juridinio asmens vardu. Pareiškėjas, besikreipiantis dėl LEI atnaujinimo, suteikia Registrų LEI visas teises atnaujinti LEI juridinio asmens vardu. Pareiškėjas, kuris perleidžia LEI, suteikia visas teises Registrų LEI perduoti savo LEI Registrų LEI valdymui.

1.5. Prašantysis LEI perleidimo žino, kad LEI perleidimas reiškia / gali reikšti LOU pakeitimą. Jei pareiškėjas dėl LEI kodo atnaujinimo kreipiasi į Registrų LEI, kuris nėra jo valdomas, LEI turi būti perleistas į Registrų LEI valdymą. LEI gali būti perleistas prieš atnaujinant LEI arba LEI atnaujinimo proceso metu. Registrų LEI negali atnaujinti LEI kodo, kurio jie nevaldo.

1.6. LEI, kurį valdo Registrų LEI, galima atnaujinti ne vėliau kaip likus 60 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Tačiau jei klientas perleidžia ir atnaujina LEI, kurį tvarko paslaugų teikėjas, kuris skiriasi nuo Registrų LEI, o LEI „kito atnaujinimo data“ (next renewal date) yra ilgesnė nei 60 dienų, LEI atnaujinimo laikotarpio dienos gali būti prarastos.

1.7. Registrų LEI pradės LEI registracijos, atnaujinimo ir (arba) perleidimo procesą netrukus po to, kai gaus paraišką ir mokėjimo patvirtinimą.

1.8. Pareiškėjas žino, kad su juo galima susisiekti ir paprašyti pateikti įgaliojimo raštą (įgaliojimą) arba bet kokį kitą įrodymą, kuris įrodo, kad jis yra įgaliotas kreiptis dėl LEI juridinio asmens vardu.

1.8.1. Raštą arba įgaliojimą gali pasirašyti tik paskirti pasirašantieji asmenys, prisistatę atitinkama tapatybe. Pareiškėjui žinoma, kad apsimesti įgaliotuoju asmeniu yra draudžiama ir tai yra tapatybės klastojimas.

1.9. Pareiškėjas žino, kad į jį gali būti kreiptasi dėl papildomų dokumentų. Pavyzdžiui, Registrų LEI gali prašyti dokumentų, įrodančių juridinio asmens įregistravimą, dokumentų, parodančių, kas yra juridinio asmens įgaliotieji atstovai, dokumentų, nurodančių juridinio asmens įkūrimo datą, arba dokumentų, nurodančių, kada buvo keičiami juridinio asmens duomenys.

1.10. Pareiškėjui yra žinoma, kad jeigu juridinis asmuo turi tiesioginę ir (arba) pagrindinę patronuojančią įmonę, kuriai priklauso kontrolinės akcijos (dažniausiai daugiau nei 50 %) ir kuri konsoliduoja dukterinės įmonės sąskaitas, jie privalo pateikti patronuojančios bendrovės (2 lygio) duomenis. Jeigu juridinis asmuo neturi patronuojančių įmonių arba negali jų pranešti, reikės nurodyti patronuojančios bendrovės (2 lygio) duomenų nepateikimo priežastį, pasirenkant išimtį.

1.10.1. Registrų LEI gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti pateikti papildomų dokumentų, patvirtinančių konsolidavimą.

1.11. Pareiškėjas žino, kad jei juridinis asmuo yra tarptautinis filialas, jis privalo pranešti pagrindinės buveinės LEI kodą. Jei jie nepateikia pagrindinės buveinės LEI kodo, Registrų LEI negali tęsti LEI paraiškos. Pagrindinės būstinės LEI kodo būsena turi būti ISSUED (išduota).

1.12. Pareiškėjas žino, kad jei juridinis asmuo yra fondas, Registrų LEI gali prašyti informacijos apie fondų ryšius (fondo valdymo subjektas, subfondo skėtinis fondas ir (arba) finansuojančiojo fondo pagrindinis fondas).

1.12.1. Registrų LEI gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti pateikti papildomų dokumentų, patvirtinančių ryšį (-ius) su fondu.

1.12.2. Norint pranešti apie ryšį, reikia, kad fondo valdymo subjektas, skėtinis fondas ir pagrindinis fondas pateiktų LEI.

1.13. LEI kodas bus pateiktas kuo greičiau. 90 % atvejų nauji LEI kodai išduodami per 1–3 valandas. Patronuojančių ir fondų santykių duomenų patvirtinimas gali užtrukti iki 48 valandų. LEI atnaujinimai ir perleidimai gali užtrukti iki 7 dienų. Jei kyla problemų dėl duomenų patvirtinimo arba tam tikrais retais atvejais, apdorojimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

1.14. Kai procesas bus baigtas, pareiškėjas LEI paraiškoje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu gaus patvirtinimo el. laišką su sąskaita faktūra.

1.15. Pareiškėjas žino ir sutinka, kad jam pateikus paraišką ir sutikus su nuostatomis ir sąlygomis, paraiška laikoma galutine. Kai Registrų LEI gauna perleidimo paraišką, jos atšaukti negalima. Kai Registrų LEI gauna apmokėjimą už naują LEI, LEI atnaujinimo arba atnaujinimo ir perleidimo paraišką, tokia paraiška negali būti atšaukta. Jei pareiškėjas pateikė pakankamai informacijos LEI paraiškai apdoroti, procesas negali būti sustabdytas ir LEI bus išduotas.

1.16. Pareiškėjas žino, kad jei jis nepateiks kokios nors informacijos, kurios yra prašoma, įskaitant visas pirmiau minėtas informacijos užklausas, Registrų LEI ir atitinkamas LOU dės pagrįstas pastangas užpildyti LEI paraišką. Dėl to patronuojantys (2 lygio) duomenys gali būti nustatyti kaip nevieši arba fondo santykių duomenys gali būti neskelbti. Tačiau jei LEI negalima išduoti, atnaujinti ir (arba) perleisti dėl to, kad pareiškėjas nepateikė prašomos informacijos, Registrų LEI ir atitinkama LOU nėra atsakingi už žalą, susijusią su LEI.

1.17. Pareiškėjas žino, kad suteikus LEI kodą, LEI ir su juridinio asmens LEI susiję informaciniai duomenys bus paskelbti GLEIF ir Registrų LEI svetainėje. Išdavus LEI, jo negalima pašalinti arba perkelti kitam juridiniam asmeniui.

1.18 Registrų LEI išsiųs el. laišką nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu likus 60 dienų iki poreikio atnaujinti LEI (t.y. likus 60 dienų iki apmokėto galiojimo pabaigos datos).

2. Daugiametės sutartys ir automatinis atnaujinimas

2.1. Klientų patogumui Registrų LEI siūlo galimybę iš anksto apmokėti pratęsimo iki 5 metų mokestį.

2.1.2. Jei klientas LEI atnaujinimo paslaugą pirko keleriems metams, Registrų LEI padengs atnaujinimo išlaidas apmokėtu laikotarpiu.

2.1.3. Jei klientas iš Registrų LEI užsisakė LEI pratęsimą keliems metams (pvz., LEI 5 metams) ir iš anksto apmokėtu laikotarpiu perleidžia LEI kitam paslaugų teikėjui, daugiametė sutartis automatiškai nutraukiama.

2.2 Nepaisant to, ar klientas atnaujinimo paslaugą pirko keleriems metams (2–5), LEI duomenys bus atnaujinami kasmet. Taigi „kito atnaujinimo data“ GLEIF duomenų bazėje paprastai yra LEI išdavimo / paskutinio atnaujinimo laikas + 365 dienos, bet niekada daugiau nei ateinančios 425 dienos.

2.3. Klientas gali pasirinkti, kad LEI būtų atnaujinamas automatiškai.

2.3.1. Jei klientas pasirinko automatinį LEI atnaujinimą kasmet, jis bus apmokestintas likus 60 dienų iki sutarties pabaigos. Suma bus išskaičiuotas iš tos pačios sąskaitos, kuri buvo pateikta pirmajam mokėjimui.

2.3.2 Apie būsimą automatinį atnaujinimą klientui bus pranešta el. paštu. Jie turės 5 dienas pateikti savo LEI duomenų pakeitimus, jei reikės ką nors atnaujinti arba atšaukti automatinį LEI atnaujinimą. Pasibaigus 5 dienų laikotarpiui Registrų LEI pradės atnaujinimo procesą. Atlikus atnaujinimo procesą, klientas gaus galutinį patvirtinimo el. laišką su galutine atnaujinimo paslaugos sąskaita. Kai LEI yra atnaujintas, atnaujinimo atšaukti negalima.

2.4. Registrų LEI turi visas teises atnaujinti juridinio asmens LEI kodą ir pagrindinius duomenis GLEIF duomenų bazėje per atitinkamą LOU.

2.4.1. Jei juridinis asmuo yra registruotas, Registrų LEI ir atitinkamas LOU turi teisę atnaujinti juridinio asmens informacinius duomenis, remdamiesi atitinkamu registru.

2.4.2. Jei juridinio asmens duomenų negalima patikrinti pagal registrą, Registrų LEI ir atitinkamas LOU dės visas įmanomas pastangas, kad atnaujintų LEI naudodami turimus duomenis. Tai gali apimti patronuojančios įmonės (2 lygio) duomenų nustatymą kaip neviešus arba fondo santykių duomenų nepateikimą.

2.4.3. Klientas sutinka pranešti Registrų LEI, jei pasikeičia duomenys, kurių negalima patvirtinti iš viešųjų registrų, ir pateikti atitinkamą atnaujintą informaciją.

2.4.4. Registrų LEI gali susisiekti su klientu, kad šis pateiktų atnaujintą informaciją ir (arba) dokumentus (pvz., atnaujintas konsoliduotas ataskaitas, ataskaitų teikimo išimtį, įgaliojimo raštą, įgaliojimo įrodymą ar kitus duomenis).

2.4.5. Klientui nepateikus prašomos informacijos ir (ar) dokumentų, LEI gali būti neatnaujintas. Jei dėl to, kad klientas nepateikė prašomos informacijos, LEI nėra atnaujinamas, Registrų LEI ir atitinkamas LOU nėra atsakingi už žalą, susijusią su LEI. Klientui nepateikus prašomos informacijos per 60 dienų Registrų LEI turi teisę nutraukti sutartį.

3. „Fast-track“ paslauga

3.1. „Fast-track“ paslauga skirta tik naujiems LEI klientams. „Fast-track“ palaiko juridinius asmenis, registruotus juridinių asmenų registre, kurie neturi arba nepateikia patronuojančios įmonės (2 lygio) duomenų ar fondo santykių duomenų. Jei klientas atitinka „Fast-track“ reikalavimus, „Fast-track“ žymimasis laukelis bus pateiktas atsiskaitymo puslapyje.

3.2. Jei „Fast-Track“ žymimasis laukelis nerodomas atsiskaitymo puslapyje, tai reiškia, kad neradome atitikimo tarp subjekto registracijos numerio ir juridinių asmenų registro duomenų bazės arba programoje buvo pateikti ryšių duomenys. Tokiu atveju LEI paraiška bus traktuojama kaip įprasta paraiška.

3.3. Registrų LEI garantuoja, kad „Fast-track“ klientams suteiks naują LEI per 3 valandas.

3.4. site_name] dės visas įmanomas pastangas, kad LEI būtų pateiktas per žadėtą laikotarpį.

4. LEI sertifikatas / žyma

4.1. LEI sertifikatą + žymą ir popierinę sertifikato kopiją galima pridėti prie užsakymo atsiskaitymo puslapyje arba įsigyti atskirai po to, kai LEI duomenys bus paskelbti šioje svetainėje. LEI sertifikatą + žymą ir popierinę sertifikato kopiją galima įsigyti atskirai, šios svetainės skiltyje „LEI sertifikatas + žyma“ ieškant LEI kodo.

4.2. Registrų LEI atsiųs popierinę sertifikato kopiją per 7 darbo dienas. Popierinė kopija bus išsiųsta juridinio asmens juridiniu adresu.

4.3. Registrų LEI pasilieka teisę nesiųsti naujos popierinės kopijos, jei klientas pateikė neteisingus duomenis arba klientas nepriima pristatymo.

5. Mokesčiai

5.1. Mokesčius už naujo LEI užsakymą, LEI perleidimą ar LEI atnaujinimą rasite šio tinklalapio skiltyje „LEI kodo kaina“. Naujo LEI kodo kaina apima pirminę LEI registraciją ir kasmetinį LEI pratęsimą pasirinktam laikotarpiui. Esamo LEI kodo atnaujinimo kaina apima metinį LEI atnaujinimą pasirinktam laikotarpiui. Jei reikia, LEI perleidimas nemokamas. Į nurodytas išlaidas įtrauktas GLEIF mokestis. Kainos nurodytos be PVM. Esant galiojančiam ES PVM mokėtojo numeriui, PVM yra 0 %. PVM mokėtojo kodas automatiškai patikrinamas VIES duomenų bazėje. Jei PVM kodas yra neteisingas arba jo nėra, PVM yra 21 % ir jis bus pridedamas pagal EU OSS schemą.

5.2. Pareiškėjas už papildomą mokestį gali pasirinkti papildomas paslaugas.

5.2.1. Patronuojančios įmonės duomenų pridėjimas vienai bendrovei kainuoja 10 eurų per metus.

5.2.2. Fondo duomenų patvirtinimas kainuoja 10 svarų sterlingų per metus.

5.2.3. Jei atsiskaitymo puslapyje pateikiama „Fast-track“ parinktis, ji yra nemokama daugiametėms sutartims. Vienerių metų sutartims bus taikomas papildomas 20 eurų mokestis už „Fast-Track“ paslaugą.

5.2.4. LEI sertifikato + žymos ir spausdintinės sertifikato kopijos kainas rasite šios svetainės skiltyje „LEI sertifikatas + žyma“.

6. Grąžinimo politika

6.1 Norėdami kreiptis dėl lėšų grąžinimo, susisiekite su [email protected]. Pinigų grąžinimo ir atšaukimo prašymus taip pat galima siųsti adresu Uus 21-2, 10111, Talinas, Estija.

6.2 Pinigai grąžinami per 7 dienas. Atminkite, kad pinigų grąžinimo laikas skiriasi priklausomai nuo banko. Gali užtrukti iki 30 dienų, kol pinigai bus grąžinti.

6.3. Registrų LEI turi teisę imti 30 eurų grąžinimo mokestį už vieną grąžinimą.

6.4. Klientas turi teisę reikalauti grąžinti pinigus, jei neatitinka nė vienos iš 6.5 punkte nurodytų sąlygų.

6.5. Registrų LEI turi teisę atmesti bet kokį lėšų grąžinimą, jei:

6.5.1. Paraiška buvo laikoma galutine.

6.5.2. Automatinis LEI atnaujinimas baigtas.

6.5.3. Klientas užsisakė savo LEI pratęsimą keleriems metams (pvz., LEI 5 metams) ir vėliau sužino, kad jam nebereikia aktyvaus LEI.

6.5.4. Klientas perleidžia LEI kitam paslaugų teikėjui nepasibaigus išankstinio mokėjimo atnaujinimo laikotarpiui.

6.5.5. Dienos nuo LEI atnaujinimo laikotarpio prarandamos, nes klientas perleidžia ir atnaujina LEI, kurį tvarko kitoks nei Registrų LEI paslaugų teikėjas, o LEI „kito atnaujinimo data“ yra ilgiau nei 60 dienų.

6.5.6. Prarandama tarptautinio padalinio LEI atnaujinimo laikotarpio dienų, nes pagrindinės būstinės LEI būsena buvo nustatyta kaip LAPSED (nebegaliojantis), todėl ir tarptautinio padalinio LEI būsena buvo nustatyta kaip LAPSED (nebegaliojantis).

6.5.7. Klientui nepateikus reikiamos informacijos per 60 dienų, LEI negalima išduoti, pratęsti ar perleisti. Reikalinga informacija gali apimti, bet neapsiriboja:

  • įgaliojimo raštą
  • įgaliojimo įrodymą
  • dokumentus, iš kurių matyti, kas yra juridinio asmens įgalioti atstovai
  • registracijos dokumentus
  • dokumentus, kuriuose nurodyta juridinio asmens sukūrimo data
  • dokumentus, iš kurių matyti, kada buvo padaryti juridinio asmens duomenų pakeitimai
  • dokumentus, patvirtinančius konsolidavimo ar fondo santykius
  • pagrindinės buveinės arba skėtinio fondo LEI
  • bet kokius kitus su juridiniu asmeniu susijusius dokumentus / informaciją.

6.5.8. Patvirtinus pateiktus patronuojančios įmonės (2 lygio) duomenis, paaiškėja, kad bent viena iš patronuojančių įmonių nekonsoliduoja.

6.5.9. Registrų LEI nesugeba pateikti LEI per 3 valandas daugiamečiams „Fast-track“ klientams, nes „Fast-track“ paslauga yra nemokama daugiamečiams klientams.

6.5.10. Klientas nepriima savo LEI sertifikato popierinės kopijos pristatymo arba pateikė neteisingus duomenis.

6.6. Tinkamai atsižvelgiama į grąžinimo laikotarpį, nurodytą „GLEIF RA” valdymo sistemoje.

7. Reglamentuojantys teisės aktai

7.1 Ši sutartis ir bet koks ginčas ar pretenzijos (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), kylančios iš jos arba susijusios su ja arba formavimu, yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso teisę.

Galutinės sąlygos

Klientas yra visiškai atsakingas už bet kokią su LEI numeriu susijusią veiklą, susijusią su juridiniu asmeniu, kuriam jis atstovauja. Registrų LEI jokiu būdu neatsako už galimą žalą, susijusią su LEI.

Registrų LEI veikia kaip LEI registracijos agentas kliento vardu ir bendradarbiauja su GLEIF akredituotais LOU, kad galėtų užsakyti, atnaujinti, perleisti ir atnaujinti LEI savo klientams.

LEI registras pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo sąlygas. Dokumentą, kuriame išdėstytos dabartinės taisyklės ir sąlygos, visada galite rasti Registrų LEI svetainėje: https://www.leikodas.lt