BENDROSIOS IR PIRKIMO SĄLYGOS

Bendrosios ir pirkimo sąlygos

1. Norint gauti LEI kodą, reikia užpildyti LEI Register OÜ nustatytos formos paraišką, ją patvirtinti ir apmokėti už paslaugą.
2. Pateikiant paraišką, pareiškėjas sutinka su LEI Register OÜ nustatytomis sąlygomis bei suteikia jai įgaliojimus registruoti LEI kodą kliento vardu. Pareiškėjas patvirtina, kad jis / ji turi visišką teisę juridinio asmens vardu kreiptis dėl LEI.
3. Apmokėjus už paslaugą, LEI Register OÜ pradeda LEI kodo registraciją.
4. Pateikus paraišką ir apmokėjus už paslaugą, klientui, atsiradus pirmai galimybei, yra siunčiama sąskaita bei LEI kodas.
5. Jeigu kliento pateikti duomenys yra su trūkumais, LEI Register OÜ susiekia su klientu el. paštu arba telefonu.
6. Patvirtinus paraišką ir apmokėjus už paslaugą laikoma, kad paslauga yra užsakyta ir jos atsisakyti nebėra galimybės.
7. LEI Register OÜ pasilieka sau teisę atsisakyti LEI kodo užsakymo ir/arba LEI kodo atnaujinimo, o atsisakymo atveju klientui yra grąžinama visa sumokėta suma.
8. Taikytina teisė.
Ši sutartis ir visi ginčai ar pretenzijos (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), kylančios dėl įgaliojimo ar sutarties objekto sudarymo, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Anglijos ir Velso įstatymus.
9. Jurisdikcija
Kiekviena šalis neatšaukiamai sutaria, kad Anglijos ir Velso teismai turi išimtinę jurisdikciją išspręsti visus ginčus ar pretenzijas (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), kylančias dėl šios sutarties ar jos objekto ar sudarymo.

Kainos ir apmokėjimas

1. LEI kodo užsakymo kainos bei užsakymo periodai yra nurodyti dalyje KAINININKAS.
2. Už LEI kodo administravimą atskiro mokesčio LEI Register OÜ klientui neskaičiuoja.
3. Apmokėjimas už LEI kodą atliekamas banko pavedimu, naudojant banko nuorodą ar mokant kreditine kortele (VISA, MASTERCARD).
4. Mokėjimai yra priimami tik eurais.