LEI KODO ATNAUJINIMAS


Įmonės adresas*Pastaba – pirmoji data negali būti kai paskutinis ataskaitinis laikotarpis jau pasibaigęs. Šiuo atveju įmonė neturi tiesioginės ar galutinės patronuojančios įmonės, nes finansinė atskaitomybė dar nėra konsoliduota. Prašome viršuje pasirinkti: „aš neturiu tiesioginės / galutinės patronuojančios įmonės“ arba „nekonsoliduojama“. Dėkojame!

*Pastaba – pirmoji data negali būti kai paskutinis ataskaitinis laikotarpis jau pasibaigęs. Šiuo atveju įmonė neturi tiesioginės ar galutinės patronuojančios įmonės, nes finansinė atskaitomybė dar nėra konsoliduota. Prašome viršuje pasirinkti: „aš neturiu tiesioginės / galutinės patronuojančios įmonės“ arba „nekonsoliduojama“. Dėkojame!

LEI kodas Swedbank
LEI kodas SEB


LEI kodo atnaujinimas

LEI kodą reikia atnaujinti kiekvienais metais Tai reiškia, kad jeigu LEI kodas yra išduotas 2018-01-02, jį reikės atnaujinti prieš 2019-01-02. Pasibaigus terminui, jūsų LEI kodas taps neaktyvus, kol vėl bus atnaujintas. Šis atnaujinimo procesas užtikrina, kad pasauliniai LEI duomenys yra tinkami ir atnaujinami.


Kaip atnaujinti LEI kodą?

LEI kodo atnaujinimas procesas yra paprastas:

  1. Prašome paraiškos formoje įvesti savo LEI kodą arba įmonės pavadinimą.
  2. Paraiška bus automatiškai užpildyta su esamais GLEIF duomenų bazės duomenimis. Galite atnaujinti duomenis jeigu jie per metus pasikeitė.
  3. Išsiųskite paraišką.
  4. Mes pasirūpinsime atnaujinimu.

Atkreipkite dėmesį, kad LEI kodo atnaujinimo metu jis gali būti perduotas kitam paslaugų teikėjui.


Skirtumas tarp LEI perdavimo ir LEI atnaujinimo?

LEI atnaujinimas – tai kiekvienais metais vykstantis registracijos duomenų, susijusių su GLEIF duomenų bazėje esančiu juridiniu asmeniu, atnaujinimas. Duomenys, kurie yra susiję su subjektu, turi būti atnaujinami bent kartą per metus.

LEI perdavimas – tai LEI kodo perdavimas iš vieno paslaugų teikėjo kitam. LEI gali būti perduodamas norint užtikrinti, kad klientas turėtų pasirinkimą tarp skirtingų paslaugų teikėjų. Jei klientas yra nepatenkintas mokesčiais, paslaugomis arba duomenų kokybe, jis gali perkelti LEI į kitą LEI teikėją (LOU). Perdavimo metu LEI kodas nepasikeičia. Tai procesas, kurio nemato galutiniai klientai. Visose jurisdikcijose galioja visi LEI kodai. Investicinių paslaugų teikėjai negali atskirti LEI numerių pagal LOU.


Atnaujinimo paslaugos keleriems metams.

Žinome, kad LEI atnaujinimas kiekvienais metais gali pareikalauti daug laiko.

„LEI Registrų“ siūlo automatinį LEI kodo atnaujinimą, trunkantį 1, 3 arba 5 metus. Nepriklausomai nuo laikotarpio, iš „LEI Registrų“ gausite pranešimą likus mėnesiui iki termino pabaigos.

Jeigu norite, kad atnaujintas LEI galiotų ilgiau nei metus, „LEI Registrų“ automatiškai atnaujins jūsų duomenis iš oficialaus įmonių registro ir kas metus pratęs jūsų LEI atnaujinimą. Mūsų tikslas yra nuolat atnaujinti jūsų LEI duomenis ir išlaikyti jų tikslumą.


Mano LEI nustojo galioti, ar galiu jį atnaujinti ar turiu pateikti paraišką dėl naujo LEI.

Ne, jūs negalite pateikti paraiškos dėl naujo LEI, privalote atnaujinti nustojusį galioti LEI. Kai LEI kodas yra priskiriamas juridiniam asmeniui, jis negali būti pakeistas. LEI yra unikalus identifikatorius, kiekviena įmonė gali turėti tik 1 LEI numerį.


Kur galiu patikrinti kitą LEI atnaujinimo datą?

Kitą LEI atnaujinimo datą galite patikrinti mūsų tinklalapyje arba apsilankydami GLEIF (Pasaulinis juridinio asmens identifikatoriaus fondas) duomenų bazėje.


Man nebereikalingas LEI kodas. Ką man reikėtų daryti?

Mes visada rekomenduojame palikti LEI kodą aktyvų. Tačiau, jei esate įsitikinę, kad jums kodo nebereikia, nemokėkite atnaujinimo mokesčio ir LEI taps neaktyvus. Daugiau jokių veiksmų atlikti nereikia.


Jeigu mano LEI nustojo galioti, ar turiu mokėti mokestį naujam LEI arba jo atnaujinimui?

Skirtingai negu kiti paslaugų teikėjai, mes su nustojusiu galioti LEI elgiamės atitinkamai – jūs mokate tik už atnaujinimą, o ne už naują LEI. Mūsų kainos aiškios – spauskite čia norėdami pamatyti kainas!

Šiuo metu jūsų LEI kodas priklauso [current_lou]. Atkreipkite dėmesį, kad atnaujinimo metu jūsų LEI kodas bus perduotas kitam GLEIF paslaugų teikėjui.

Kuo skiriasi LEI kodo perkėlimas ir atnaujinimas?LEI kodo atnaujinimas yra kasmetinis registracijos duomenų, susijusių su juridiniu asmeniu esančiu GLEIF duomenų bazėje, atnaujinimas. Su subjektu susiję duomenys turi būti atnaujinami bent kartą per metus.

Perkelti LEI kodą reiškia iš vieno paslaugų teikėjo perkelti kitam teikėjui. LEI kodo perkėlimu siekiama užtikrinti, kad klientas turėtų galimybę pasirinkti paslaugų teikėją. Jei klientas yra nepatenkintas mokesčiais, paslaugomis ar duomenų kokybe, jis gali perkelti savo LEI kodą kitam paslaugų teikėjui (LOU). LEI kodas nepasikeičia jo perkėlimo metu. Šio perkėlimo proceso klientai nemato. LEI kodai galioja visose jurisdikcijose. Pagal LOU, įmonės, kurios teikia investicines paslaugas negali atskirti LEI kodų.

Norėdami užtikrinti aukščiausią duomenų tikslumo lygį, LEI Registrai siūlo pervedimo paslaugas kartu su LEI kodo atnaujinimu.