LEI REGISTRACIJOS PARAIŠKĄ


Įmonės adresas*Pastaba – pirmoji data negali būti kai paskutinis ataskaitinis laikotarpis jau pasibaigęs. Šiuo atveju įmonė neturi tiesioginės ar galutinės patronuojančios įmonės, nes finansinė atskaitomybė dar nėra konsoliduota. Prašome viršuje pasirinkti: „aš neturiu tiesioginės / galutinės patronuojančios įmonės“ arba „nekonsoliduojama“. Dėkojame!

*Pastaba – pirmoji data negali būti kai paskutinis ataskaitinis laikotarpis jau pasibaigęs. Šiuo atveju įmonė neturi tiesioginės ar galutinės patronuojančios įmonės, nes finansinė atskaitomybė dar nėra konsoliduota. Prašome viršuje pasirinkti: „aš neturiu tiesioginės / galutinės patronuojančios įmonės“ arba „nekonsoliduojama“. Dėkojame!

LEI kodas Swedbank
LEI kodas SEB


LEI registracijos paraišką

Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad LEI procesas vyktų greitai, paprastai ir efektyviai. Norėdami pateikti paraišką dėl LEI kodo, atlikite šiuos tris žingsnius.

 1. Užpildykite tuščius laukelius LEI registracijos paraiškos formoje.  

Daugeliu atvejų įmonės duomenys yra automatiškai gaunami iš Registrų centro duomenų bazės. Jeigu pateikiate paraišką dėl LEI kodo, skirto įmonei arba organizacijai, kuri nėra registruota RIK duomenų bazėje, prašome atsiųsti savo registracijos dokumentą, kad patvirtintumėte juridinį adresą, patikos dokumentus/schemą/įmonės pavadinimą ir pasirašančią subjekto instituciją.

 1. Pateikite paraišką ir atsiskaitykite kortele arba PayPal.
 2. Jūsų duomenys bus išsiųsti patvirtinimui, o LEI kodą gausite el. paštu.

Jeigu pateikti duomenys neteisingi arba juridinis asmuo negali būti nustatomas naudojant viešąsias duomenų bazes, mes susisieksime su jumis, kad patikrintume gautą informaciją.


Kas atsitiks, jeigu juridinis asmuo nebus užregistruotas?

Dauguma įmonių arba subjektų yra užsiregistravę vienoje arba keliose registracijos institucijose. Registracijos institucija gali atitikti oficialų įmonės registrą, kaip, pvz., Registrų centras.  

Jei subjektas nėra registruotas, bet jam reikalingas LEI, teikiant paraišką prašome atsiųsti dokumentą. Tai gali būti patikos dokumentas, registracija mokesčių institucijose arba sutartis.


Ar galiu teikti paraišką dėl LEI kodo, jeigu nesu įmonės teisinis atstovas?

Taip, jūs galite teikti paraišką dėl LEI kodo, jeigu nesate įmonės teisinis atstovas. Tačiau mes su jumis susisieksime ir paprašysime pasirašyti oficialų raštą, kurį privalo pasirašyti įmonės teisinis atstovas. Šį oficialų raštą atsiųsime el. paštu, o pasirašytą raštą galėsite nuskenuoti arba nufotografuoti mobiliuoju telefonu ir atsiųsti mums.


Ar galiu pateikti LEI paraišką dėl kitoje šalyje registruotos įmonės?

Taip, galite teikti paraišką dėl kitoje šalyje registruotos įmonės. Prašome užpildyti paraišką, kaip nurodyta vietiniame įmonės registre. Tada galime užbaigti patvirtinimo procesą atsižvelgiant į atitinkamą registrą.


Mano įmonė priklauso kitai įmonei – ką ir kada turiu apie tai pranešti?

Pagal GLEIF taisykles, juridiniai asmenys yra įpareigoti pranešti apie patronuojančią įmonę ir pagrindinę patronuojančią įmonę. Įmonė nėra patronuojanti, kai jai priklauso dalis arba visos kitos įmonės akcijos.

Apie patronuojančią įmonę turi būti pranešta tik tuomet, jeigu:

 1. Patronuojančiai įmonei priklauso daugiau nei 50 % dukterinės įmonės.
 2. Patronuojanti įmonė konsoliduoja finansinius rezultatus savo metinėje ataskaitoje.

Jei dukterinė įmonė priklauso patronuojančiai įmonei, tačiau patronuojanti įmonė nekonsoliduoja rezultatų, tada pagal GLEIF nuostatas, tai nėra patronuojančios/dukterinės įmonės santykis.


Kokią informaciją turiu pateikti, jei juridinis asmuo priklauso kitai įmonei ir metinės finansinės atskaitomybės yra konsoliduotos?

 1. Patronuojančios įmonės pavadinimas ir adresas
 2. Pirminio bendradarbiavimo data
 3. Ataskaitinis laikotarpis (nuo paskutinio konsoliduoto metinio pranešimo)
 4. Konsolidavimo įrodymas. Šiuo metu vienintelis tikslus konsolidavimo įrodymas yra patronuojančios įmonės paskutinis metinis konsoliduotas pranešimas.

Ką daryti, jeigu negaliu pateikti tokios informacijos?

Jei juridinis asmuo neturi ryšių su įmone arba negali apie juos pranešti teikiant LEI kodo paraišką, būtina pateikti vieną iš šių priežasčių:

-Fiziniai asmenys: Pagal apibrėžtį, šiuo atveju nėra patronuojančios įmonės, nes įmonė yra valdoma fizinio asmens arba asmenų, be jokio tarpinio juridinio asmens, atitinkančio konsoliduojančios patronuojančios įmonės sąvoką.

-Nekonsolidavimas: Pagal apibrėžtį, nėra patronuojančios įmonės, nes įmonė yra valdoma juridinių asmenų, kurie neruošia konsoliduotų finansinių ataskaitų.

-Nėra žinomo asmens: Pagal Juridinio asmens identifikatoriaus fondo apibrėžtį, nėra patronuojančios įmonės, nes nėra žinomo asmens, kuris valdo įmonę (pavyzdžiui, diversifikuotos bendrovių akcijos).

-Teisinės kliūtys: Kliūtys įstatymuose ar reglamentų jurisdikcijose neleidžia atskleisti ar skelbti šią informaciją. Įmonė negali skelbti patronuojančios įmonės duomenų pasaulinėje LEI kodo duomenų bazėje.

-Negautas sutikimas: Buvo reikalingas patronuojančios įmonės sutikimas pagal taikomą teisinę sistemą, tačiau patronuojanti įmonė nedavė sutikimo arba buvo nepasiekiama.

-Privalomi teisiniai įsipareigojimai: Privalomi teisiniai įsipareigojimai (išskyrus jurisdikcijos įstatymus ar reglamentus), pavyzdžiui, juridinį asmenį reglamentuojantys straipsniai arba sutartys neleidžia pateikti tokios informacijos.

-Neišvengiama žala: Dukterinė įmonė siekė konsultuotis su patronuojančia įmone apie informacijos, susijusios su patronuojančia įmone, pateikimą, bet negalėjo tinkamai patvirtinti žalos nebuvimo, kad dukterinė įmonė galėtų išvengti atsakomybės rizikos.

-Informacijos atskleidimas gali padaryti žalos: Šios informacijos atskleidimas juridiniam asmeniui arba atitinkamai įmonei padarytų žalos. Tai yra priežastys, kurias panašiomis aplinkybėmis dažniausiai priima valdžios institucijos, remiantis įmonės deklaracija.


Kuo skiriasi patronuojanti įmonė nuo pagrindinės patronuojančios įmonės?

Patronuojanti įmonė – tai įmonė, kuri konsoliduoja dukterinės įmonės finansines sąskaitas.

Pagrindinė patronuojanti įmonė – tai patronuojančios ir dukterinės įmonės galutinis konsolidavimo partneris.

Pavyzdys:

 1. Įmonė „LEI Registrų“ pateikia LEI kodo paraišką.
 2. Įmonė „LEI Registrų“ priklauso LEI LTD (>50%), ji konsoliduoja „LEI Registrų“ rezultatus.
 3. Įmonė LEI LTDpriklauso įmonei LEI Code LTD (>50%) ir LEI Code LTD (>50%) priklauso įmonei Ultimate LEI Code Parent Holding LTD.

Dukterinė įmonė – „LEI Registrų“

Tiesioginė patronuojanti įmonė – LEI LTD

Pagrindinė patronuojanti įmonė – Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Kokie duomenys bus įtraukti į LEI kodo įrašus?

LEI duomenys susideda iš 2 lygių.

LEI kodo 1 LYGIO duomenys: bendra informacija, susijusi su juridiniu asmeniu. Atsako į klausimą kas yra kas?

 • Teisinis pavadinimas
 • Alternatyvūs arba ankstesni subjekto pavadinimai
 • Įmonės registravimo vieta
 • Subjekto registracijos kodas registre
 • Jurisdikcija
 • Teisinė forma
 • Statusas (Aktyvus, Atsistatydinęs, Susijungęs, Nutraukta veikla)
 • Adresai (juridinis adresas ir būstinės adresas)

LEI registracijos duomenys:

 • LEI registracijos data
 • Paskutinis atnaujinimas – kada LEI duomenys buvo paskutinį kartą atnaujinti?
 • Būklė – Išduotas – Pasibaigęs galiojimo laikas – Atsistatydinęs – Panaikintas – Laukia archyvavimo
 • Kita atnaujinimo data – kuomet reikia LEI duomenis atnaujinti dar kartą, norint išlaikyti aktyvų LEI
 • LEI išdavimas – LOU yra atsakingas už dabartinį LEI

Daugiau informacijos apie LEI 1 lygio duomenis.


LEI kodo 2 LYGIO duomenys: Kas priklauso kam?

Informacija apie patronuojančios, dukterinės, pagrindinės patronuojančios įmonės ryšius. Įtraukiamos išimtys, jeigu nėra pranešama apie 2 lygio duomenis.

Daugiau informacijos apie LEI kodo 2 LYGIO DUOMENIS.

Šiuo metu jūsų LEI kodas priklauso [current_lou]. Atkreipkite dėmesį, kad atnaujinimo metu jūsų LEI kodas bus perduotas kitam GLEIF paslaugų teikėjui.

Kuo skiriasi LEI kodo perkėlimas ir atnaujinimas?LEI kodo atnaujinimas yra kasmetinis registracijos duomenų, susijusių su juridiniu asmeniu esančiu GLEIF duomenų bazėje, atnaujinimas. Su subjektu susiję duomenys turi būti atnaujinami bent kartą per metus.

Perkelti LEI kodą reiškia iš vieno paslaugų teikėjo perkelti kitam teikėjui. LEI kodo perkėlimu siekiama užtikrinti, kad klientas turėtų galimybę pasirinkti paslaugų teikėją. Jei klientas yra nepatenkintas mokesčiais, paslaugomis ar duomenų kokybe, jis gali perkelti savo LEI kodą kitam paslaugų teikėjui (LOU). LEI kodas nepasikeičia jo perkėlimo metu. Šio perkėlimo proceso klientai nemato. LEI kodai galioja visose jurisdikcijose. Pagal LOU, įmonės, kurios teikia investicines paslaugas negali atskirti LEI kodų.

Norėdami užtikrinti aukščiausią duomenų tikslumo lygį, LEI Registrai siūlo pervedimo paslaugas kartu su LEI kodo atnaujinimu.