KAS YRA LEI KODAS (LEI CODE)?

Kas yra LEI kodas?

Kas yra LEI kodas (LEI code) ir kam reikalingas LEI kodas? LEI kodas - tai įmonės numeris finansinėse rinkose. Joms priklauso akcijų rinkos, skolinių obligacijų rinkos ir išvestinių finansinių priemonių rinkos. Tiesa, šiandien LEI kodas įmonėms dar nėra privalomas. Bet bankas ar biržos makleris, atlikdami sandorį, LEI kodo pagalba privalo nustatyti sandorio partnerį. Taip pat jis yra naudojamas ir pateikiant ataskaitas apie vertybinius sandorius. Tokiu atveju susiklosto situacija, kai finansines paslaugas teikiančios įmonės negali su savo klientu ar kliento vardu atlikti sandorių, jei nėra LEI kodo. LEI yra prielaida pradėti sandorius.

LEI kodus išduoda G20 valstybių įsteigta GLEIF (Pasaulinis juridinio asmens identifikatoriaus fondas).
Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES nuo 2018 m. sausio 3 d. LEI kodo naudojimas, registruojant sandorius ir informuojant apie juos, yra privalomas.

LEI kodo atnaujinimas

Kiekviena įmonė turi savo unikalų kodą, kuris yra išduodamas vieneriems metams. Jeigu LEI kodą (LEI code) buvo prašoma išduoti 2018.1.5, jis galios iki 2019.1.5. Jeigu LEI kodas nebegalioja, finansinėse rinkose sandorių atlikti nebebus įmanoma. Dėl to LEI Register siūlo galimybę, patogumo užtikrinimo tikslais, sumokėti už kelių metų LEI kodo automatinį atnaujinimą. LEI Register gali tai pasiūlyti dėka gerų partnerių, kuriais yra įvairūs LOU.

Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote kodą vieneriems metams, ar jo atnaujinimą trims ar penkiems metams, LEI Register užtikrins, kad kodas galios ir apie jo galiojimo pasibaigimą jus informuos ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

LEI kodo (LEI code) struktūra

1. Įmonės unikalus kodas
2. Tikrinimo ID

LEI kodas (LEI code) susideda iš dvidešimties simbolių, t. y. raidžių ir skaitmenų.

  • Pirmi keturi simboliai - tai unikali kombinacija LEI kodą išduodančiai LOU organizacijai.
  • Penktas ir šeštas simbolis visuomet yra 0. Jie skiria LOU kodą ir įmonei būdingą kombinaciją.
  • Nuo septinto iki aštuoniolikto simbolio - tai kiekvienai įmonei suteikta unikali kombinacija.
  • Paskutiniai du yra kontroliniai simboliai.
LEI kodo struktūra

LEI kodo paraiška keliems metams

Įmonės patogaus aptarnavimo užtikrinimo tikslais, Registrų LEI siūlo naują galimybę, t. y. sumokėti už LEI kodo (LEI code) kelerių metų atnaujinimą kartu su LEI kodo registravimo mokesčiu. Tokiu atveju įmonė neprivalo pati kiekvienais metais atnaujinti LEI kodo, nes tai atlieka Registrų LEI. Kartu su atnaujinimu tikriname Registrų Centre ir įmonės duomenis, kad jie visuomet būtų atnaujinti. Jeigu duomenys yra pasikeitę, atnaujiname juos automatiškai kartu su LEI kodo pratęsimu. Be to, ir pati paslauga verslo bendrovei bus pigesnė, jei kodas bus kasmet atnaujinamas.

Kodėl yra reikalingas atnaujinimas kiekvienais metais?

Vadovaujantis LEI kodų išdavimą koordinuojančios ir tikrinančios organizacijos GLEIF reikalavimais, LEI kodas turi būti atnaujinamas kartą per metus. Atnaujinimo idėja yra tikrinti, ar yra pakeitimų įmonės duomenyse ir jeigu jų yra, tuomet juos įvesti. Taip pat įsitikinti, kad įmonė ir toliau užsiima veikla.

Registrų LEI supranta, kad kasmetinis atnaujinimas gali daugeliui įmonių tapti papildomu krūviu, ir dėl to nusprendėme pasiūlyti patogią paslaugą, t. y. patys vykdyti LEI kodo (LEI code) atnaujinimą ir duomenų tikrinimą kelis metus iš eilės.