LEI REGISTRACIJOS PARAIŠKĄ

LEI kodo paraiškos pateikimas užtruks vos kelias minutes gaukite savo lei kodą per kelias valandas, o ne dienas! Greičiausia ir pigiausia LEI kodo (LEI code) paraiškos forma Lietuvoje.
59€ 59€
/
1 metams 1 metams
59 € per metus 59 € per metus
150€ 165€
/
3 metams 3 metams
50 € per metus 55 € per metus
225€ 245€
/
5 metams 5 metams
45 € per metus 49 € per metus
Company

Įmonės adresas*Pastaba – jei patronuojamosios ir patronuojančios įmonės santykių pradžios data yra po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, grįžkite prie klausimo „Ar patronuojanti įmonė konsoliduoja finansines ataskaitas / metinę ataskaitą?“ ir pažymėkite atsakymą „Ne“.

*Pastaba – jei patronuojamosios ir patronuojančios įmonės santykių pradžios data yra po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, grįžkite prie klausimo „Ar patronuojanti įmonė konsoliduoja finansines ataskaitas / metinę ataskaitą?“ ir pažymėkite atsakymą „Ne“.

LEI kodas Swedbank
LEI kodas SEB


LEI registracijos paraišką

Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad LEI procesas vyktų greitai, paprastai ir efektyviai. Norėdami pateikti paraišką dėl LEI kodo, atlikite šiuos tris žingsnius.

 1. Užpildykite tuščius laukelius LEI registracijos paraiškos formoje.  

Daugeliu atvejų įmonės duomenys yra automatiškai gaunami iš Registrų centro duomenų bazės. Jei subjektas nėra registruotas, tačiau jam vis tiek reikalingas LEI kodas, paprašysime pateikti papildomų dokumentų.

 1. Pateikite paraišką ir atsiskaitykite kortele arba PayPal.
 2. Jūsų duomenys bus išsiųsti patvirtinimui, o LEI kodą gausite el. paštu.

Jeigu pateikti duomenys neteisingi arba juridinis asmuo negali būti nustatomas naudojant viešąsias duomenų bazes, mes susisieksime su jumis, kad patikrintume gautą informaciją.


Kas atsitiks, jeigu juridinis asmuo nebus užregistruotas?

Dauguma įmonių arba subjektų yra užsiregistravę vienoje arba keliose registracijos institucijose. Registracijos institucija gali atitikti oficialų įmonės registrą, kaip, pvz., Registrų centras.  

Jei subjektas nėra registruotas, bet jam reikalingas LEI, teikiant paraišką prašome atsiųsti dokumentą. Tai gali būti patikos dokumentas, registracija mokesčių institucijose arba sutartis.


Ar galiu teikti paraišką dėl LEI kodo, jeigu nesu įmonės teisinis atstovas?

Taip, jūs galite teikti paraišką dėl LEI kodo, jeigu nesate įmonės teisinis atstovas. Tačiau mes su jumis susisieksime ir paprašysime pasirašyti oficialų raštą, kurį privalo pasirašyti įmonės teisinis atstovas. Šį oficialų raštą atsiųsime el. paštu, o pasirašytą raštą galėsite nuskenuoti arba nufotografuoti mobiliuoju telefonu ir atsiųsti mums.


Ar galiu pateikti LEI paraišką dėl kitoje šalyje registruotos įmonės?

Taip, galite teikti paraišką dėl kitoje šalyje registruotos įmonės. Prašome užpildyti paraišką, kaip nurodyta vietiniame įmonės registre. Tada galime užbaigti patvirtinimo procesą atsižvelgiant į atitinkamą registrą.


Mano įmonė priklauso kitai įmonei – ką ir kada turiu apie tai pranešti?

Pagal GLEIF taisykles, juridiniai asmenys yra įpareigoti pranešti apie patronuojančią įmonę ir pagrindinę patronuojančią įmonę. Įmonė nėra patronuojanti, kai jai priklauso dalis arba visos kitos įmonės akcijos.

Apie patronuojančią įmonę turi būti pranešta tik tuomet, jeigu:

 1. Patronuojančiai įmonei priklauso daugiau nei 50 % dukterinės įmonės.
 2. Patronuojanti įmonė konsoliduoja finansinius rezultatus savo metinėje ataskaitoje.

Jei dukterinė įmonė priklauso patronuojančiai įmonei, tačiau patronuojanti įmonė nekonsoliduoja rezultatų, tada pagal GLEIF nuostatas, tai nėra patronuojančios/dukterinės įmonės santykis.


Kokią informaciją turiu pateikti, jei juridinis asmuo priklauso kitai įmonei ir metinės finansinės atskaitomybės yra konsoliduotos?

 1. Patronuojančios įmonės pavadinimas ir adresas
 2. Pirminio bendradarbiavimo data
 3. Ataskaitinis laikotarpis (nuo paskutinio konsoliduoto metinio pranešimo)
 4. Konsolidavimo įrodymas. Šiuo metu vienintelis tikslus konsolidavimo įrodymas yra patronuojančios įmonės paskutinis metinis konsoliduotas pranešimas.

Ką daryti, jeigu negaliu pateikti tokios informacijos?

Jei juridinis asmuo neturi ryšių su įmone arba negali apie juos pranešti teikiant LEI kodo paraišką, būtina pateikti vieną iš šių priežasčių:

-Fiziniai asmenys: Pagal apibrėžtį, šiuo atveju nėra patronuojančios įmonės, nes įmonė yra valdoma fizinio asmens arba asmenų, be jokio tarpinio juridinio asmens, atitinkančio konsoliduojančios patronuojančios įmonės sąvoką.

-Nekonsolidavimas: Pagal apibrėžtį, nėra patronuojančios įmonės, nes įmonė yra valdoma juridinių asmenų, kurie neruošia konsoliduotų finansinių ataskaitų.

-Nėra žinomo asmens: Pagal Juridinio asmens identifikatoriaus fondo apibrėžtį, nėra patronuojančios įmonės, nes nėra žinomo asmens, kuris valdo įmonę (pavyzdžiui, diversifikuotos bendrovių akcijos).

-Neviešas: Visiems toliau nurodytiems naudojimo atvejams:

 • Teisinės kliūtys: Kliūtys įstatymuose ar reglamentų jurisdikcijose neleidžia atskleisti ar skelbti šią informaciją. Įmonė negali skelbti patronuojančios įmonės duomenų pasaulinėje LEI kodo duomenų bazėje.
 • Negautas sutikimas: Buvo reikalingas patronuojančios įmonės sutikimas pagal taikomą teisinę sistemą, tačiau patronuojanti įmonė nedavė sutikimo arba buvo nepasiekiama.
 • Privalomi teisiniai įsipareigojimai: Privalomi teisiniai įsipareigojimai (išskyrus jurisdikcijos įstatymus ar reglamentus), pavyzdžiui, juridinį asmenį reglamentuojantys straipsniai arba sutartys neleidžia pateikti tokios informacijos.
 • Neišvengiama žala: Dukterinė įmonė siekė konsultuotis su patronuojančia įmone apie informacijos, susijusios su patronuojančia įmone, pateikimą, bet negalėjo tinkamai patvirtinti žalos nebuvimo, kad dukterinė įmonė galėtų išvengti atsakomybės rizikos.
 • Informacijos atskleidimas gali padaryti žalos: Šios informacijos atskleidimas juridiniam asmeniui arba atitinkamai įmonei padarytų žalos. Tai yra priežastys, kurias panašiomis aplinkybėmis dažniausiai priima valdžios institucijos, remiantis įmonės deklaracija.

Kuo skiriasi patronuojanti įmonė nuo pagrindinės patronuojančios įmonės?

Patronuojanti įmonė – tai įmonė, kuri konsoliduoja dukterinės įmonės finansines sąskaitas.

Pagrindinė patronuojanti įmonė – tai patronuojančios ir dukterinės įmonės galutinis konsolidavimo partneris.

Pavyzdys:

 1. Įmonė „LEI Registrų“ pateikia LEI kodo paraišką.
 2. Įmonė „LEI Registrų“ priklauso LEI LTD (>50%), ji konsoliduoja „LEI Registrų“ rezultatus.
 3. Įmonė LEI LTDpriklauso įmonei LEI Code LTD (>50%) ir LEI Code LTD (>50%) priklauso įmonei Ultimate LEI Code Parent Holding LTD.

Dukterinė įmonė – „LEI Registrų“

Tiesioginė patronuojanti įmonė – LEI LTD

Pagrindinė patronuojanti įmonė – Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Kokie duomenys bus įtraukti į LEI kodo įrašus?

LEI duomenys susideda iš 2 lygių.

LEI kodo 1 LYGIO duomenys: bendra informacija, susijusi su juridiniu asmeniu. Atsako į klausimą kas yra kas?

 • Teisinis pavadinimas
 • Alternatyvūs arba ankstesni subjekto pavadinimai
 • Įmonės registravimo vieta
 • Juridinio asmens registracijos numeris
 • Jurisdikcija
 • Teisinė forma
 • Statusas (Aktyvus, Atsistatydinęs, Susijungęs, Nutraukta veikla)
 • Adresai (juridinis adresas ir būstinės adresas)

LEI registracijos duomenys:

 • LEI registracijos data
 • Paskutinis atnaujinimas – kada LEI duomenys buvo paskutinį kartą atnaujinti?
 • Būklė – Išduotas – Pasibaigęs galiojimo laikas – Atsistatydinęs – Panaikintas – Laukia archyvavimo
 • Kita atnaujinimo data – kuomet reikia LEI duomenis atnaujinti dar kartą, norint išlaikyti aktyvų LEI
 • LEI išdavimas – LOU yra atsakingas už dabartinį LEI

Daugiau informacijos apie LEI 1 lygio duomenis.


LEI kodo 2 LYGIO duomenys: Kas priklauso kam?

Informacija apie patronuojančios, dukterinės, pagrindinės patronuojančios įmonės ryšius. Įtraukiamos išimtys, jeigu nėra pranešama apie 2 lygio duomenis.

Daugiau informacijos apie LEI kodo 2 LYGIO DUOMENIS.

LEI:
LEI kito atnaujinimo data:
Šiuo metu LEI kodą valdo [current_lou]. Tačiau jį galite perduoti mūsų partneriui „Ubisecure Oy“ („RapidLEI“).
LEI galiojimas baigėsi. Turite atlikti metinį atnaujinimą, vykdydami perdavimo procedūrą.
Jūsų LEI šiuo metu yra tvarkomas [current_lou]. Jūs tuoj perkelsite savo LEI per LEI registrų valdymą. Pabaigt šį procesą, mums reikia perkelti jūsų LEI į mūsų partnerinį LOU, RapidLEI. RapidLEI yra GLEIF akredituotas LEI teikėjas. Prašome pasirinkti apačioje iš paprasto perkėlimo (LEI nebus atnaujintas) arba perkėlimo su LEI atnaujinimu.

Kuo skiriasi LEI kodo perkėlimas ir atnaujinimas?LEI kodo atnaujinimas yra kasmetinis registracijos duomenų, susijusių su juridiniu asmeniu esančiu GLEIF duomenų bazėje, atnaujinimas. Su subjektu susiję duomenys turi būti atnaujinami bent kartą per metus.

Perkelti LEI kodą reiškia iš vieno paslaugų teikėjo perkelti kitam teikėjui. LEI kodo perkėlimu siekiama užtikrinti, kad klientas turėtų galimybę pasirinkti paslaugų teikėją. Jei klientas yra nepatenkintas mokesčiais, paslaugomis ar duomenų kokybe, jis gali perkelti savo LEI kodą kitam paslaugų teikėjui (LOU). LEI kodas nepasikeičia jo perkėlimo metu. Šio perkėlimo proceso klientai nemato. LEI kodai galioja visose jurisdikcijose. Pagal LOU, įmonės, kurios teikia investicines paslaugas negali atskirti LEI kodų.

Norėdami užtikrinti aukščiausią duomenų tikslumo lygį, LEI Registrai siūlo pervedimo paslaugas kartu su LEI kodo atnaujinimu.
Norėdami tęsti atnaujinimą, pirmiausia turime perkelti jūsų LEI. Norėdami tęsti atnaujinimą, naudokite LEI perkėlimo formą.
"Gerbiamas kliente, Jūsų LEI šiuo metu tvarko mūsų partnernis LOU, RapidLEI, bet nėra valdomas mūsų, kaip registracijos agento. Mes vertiname jūsų susidomėjimą mūsų paslaugomis, bet, deja, šiuo metu negalime palaikyti jūsų įmonės. Norėdami atnaujinti savo LEI, susisiekite tiesiogiai su RapidLEI el. paštu [email protected] arba apsilankykite jų partnerių svetainėje ir suraskite savo vietinį partnerį. Ačiū už supratimą! LEI registracijos palaikymo komanda"
Gerbiamas kliente, Jūs turite galiojančią sutartį su mumis dėl LEI kodo [lei]. Sutartis galioja iki [paid_until]. Tai reiškia, kad mes pasirūpinsime kasmetiniu jūsų LEI atnaujinimu iki [paid_until]. Savo LEI duomenis galite patikrinti čia: [leicert_link] Jei jums reikia atnaujinti savo LEI informaciją ar turite klausimų, susisiekite su mumis el paštu [site_email].
Ar sutinkate su perkėlimu ir tolesniu LEI atnaujinimu su ta pačia paraiška?
Ketinate užpildyti LEI perkėlimo paraišką. Norint galutinai patvirtinti, turime įsitikinti, kad pasirinkote LEI perkėlimą be duomenų atnaujinimo. Ar vis tiek norėtumėte atnaujinti LEI perkėlus?